Rodo

BIURO NIERUCHOMOSCI DOMUS informuje ,że :

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest ;

PPHU "Kałuccy" Domus Nieruchomości Jacek Kałucki

z siedzibą w Różycy ul Piotrkowska 13 , 95-040 Koluszki ,

Filia biura - ul Okrzei 7 lok5 w Brzezinach .

e-mail: domus-brzeziny@wp.pl tel 500 273 168

zwany dalej Administratorem

Pani / pana dane osobowe będą przetwarzane przez Izabellę Kałucką licencjonowanego pośrednika ( nr licencji 22402) posiadającą ubezpieczenie zawodowe OC , na podstawie wydanego przez Administratora - upoważnienia.

 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu ;

- przekazywanie w ramach marketingu bezpośredniego informacji o ofertach i usługach pośrednictwa ( Art 6 ust lit a,f RODO)

- wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego w celu kojarzenia zapotrzebowania zamawiającego z nieruchomości oferujących ( Art 6 ust 1 lit b RODO )

- wszelkie czynności zawiązane z zawarciem umowy najmu lub kupna oferowanej nieruchomości oraz oferowanie Pani/Pana nieruchomości w celu realizacji usługi pośrednictwa sprzedaży bądź wynajęcia nieruchomości bądź inne czynności zawarte w umowie ( Art 6 ust 1 lit b RODO)

2.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa między innymi : urzędy państwowe, rejestry gruntów , kancelarie notarialne , inne biura nieruchomości na zasadach współpracy między biurami.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do

- swoich danych osobowych

- prawo do ich sprostowania

- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- prawo do przeniesienia danych osobowych

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- prawo do cofnięcia zgody

- prawo do zapomnienia

4. Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dochodzenia praw i roszczeń,

5.Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy pośrednictwa , według rozporządzenia Art 6 ust 1 .